«

»

Velg riktig barneforsikring

Både rene forsikringsselskaper og en del banker tilbyr i dag barneforsikringer. www.jentenavn.net har gjort en sammenstilling av selskapenes produkter, basert på både generelle forsikringstilfeller og særtilfeller.

Å ha forsikring på barna kan bidra til en økonomisk og praktisk sett lettere situasjon for foreldrene, dersom det oppstår alvorlig sykdom eller ulykke. Det kan også hjelpe barnet til en lettere økonomisk tilværelse i fremtiden.

Les vilkårene nøye

Les nøye gjennom s nøye gjennom vilkårene som er knyttet til de enkelte utbetalingene. Ofte er vilkårene strenge for å få de utbetalingen  det lokkes med i markedsføringen.

Karensperiode

Selskapene opererer med en såkalt karensperiode. Dette innebærer at sykdom eller symptomer som oppstår i løpet av 90 dager etter tegning, ikke vil bli dekket.

Forsikringssummen

Hvor høy forsikringssummen bør være, er individuelt. Men en engangsutbetaling på minimum én million ved over 50 prosent invaliditet, bør være et minimum.

Dekningen ved hundre prosent invaliditet varierer for eksempel fra drøye 1,5 millioner til 2,3 millioner. Det er de store beløpene, som invaliditet- og uføreutbetaling, som er de viktigste beløpene når en forsikring skal vurderes. De mindre utbetalingene, som ved dødsfall, er ikke like interessante.

Utbetalt til overformynderiet

Utbetalinger av barneforsikring vil tilfalle barnet eller foreldrene. Utbetalinger som foreldrene mottar, vil uavkortet gå til dem. Men utbetalinger som barnet skal ha, kan i noen tilfeller havne hos Overformynderiet – som råder over midlene fram til barnet fyller 18 år. Dette gjelder først og fremst de store engangsutbetalingene ved medisinsk invaliditet. Den nedre grensen for når Overformynderiet går inn og forvalter barns midler, er for tiden 75 000 kroner.

GJENSIDIGETRYGKLPSTOREBRANDDANICA

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *