«

»

Hvorfor er bakovervendte bilstoler sikrest?

For små barn er det uten tvil sikrest å sitte i en bakovervendt barnestol. Ved bruk av bilbarnestol er det påbudt å ha den bakovervendt til barnet blir 9 kg. Barnet bør sitte bakovervendt til det er rundt fire år.

Dersom barnets kropp blir påført store skader, vil konsekvensene bli katastrofale. Når barnet sitter i bakovervendte bilstoler reduseres nakkebelastningen.

Små barn er ingen miniatyr av voksenmennesket. Hodet er uforholdsmessig tungt, rygg og halsvirvelsøyle er lite utviklet, samtidig mangler små barn refleks og reaksjonsevne. Ved kollisjon i et fremovervendt bilbarnesete vil barnets hode utsettes for et ekstremt fremkast som gir store belastninger på nakke og hode. I tillegg risikerer barnet slagskader fra kontakt med framsete eller fragmenter som kommer inn i det barnet sitter.

Bakovervendt barnestol

Forskning basert på kollisjonstester og reelle ulykker viser at barna helt klart sitter sikrest i bilen ved å sitte bakovervendt. Årsaken er at hodet til mindre barn er mye større og tyngre i forhold til resten av kroppen, sammenlignet med større barn og voksne. Samtidig er muskulatur og beinbygning mindre utviklet enn hos voksne. Når barnets tunge hode kastes frem i en eventuell kollisjon samtidig som kroppen holdes på plass av selene i barnsetet blir belastningen og faren for skade langt større enn den blir for voksne.

De viktigste grunnene er:

Beskytende skjold

Når barnet presses inn i stolskallet fungerer bilstolen som et beskyttende skjold rundt barnet. Barnet er derved mindre utsatt for fragmenter fra kollisjonen.

Brystbelastning

Ved bakovervendt bilstol er det stolskallet som tar den største støyten i en kollisjon. Ved framovervendt bilstol konsentreres mye av kollisjonskreftene i bilstolens internbelter, noe som gir stor belastning på brystet og i verste fall alvorlige skader.

Nakkebelastning

En ettårings hode er uforholdsmessig stort, det utgjør rund 25 % av kroppsvekten, mot ca 6 % hos voksne. Ved kollisjon i en bakovervendt bilstol presses barnet inn i stolskallet, kreftene fra kollisjonen fordeles jevnt over kroppen og nakkebelastningen er ubetydelig. Ved tilsvarende kollisjon i en framovervendt bilstol utsettes barnehodet for voldsomme krefter i det det kastes framover. I verste fall blir resultatet lammelser eller død.

 

Konklusjoner:

  • I frontkollisjon er bakovervendte modeller i snitt betydelig sikrere enn fremovervendte modeller.
  • I sidekollisjon er bakovervendte modeller i snitt om lag like sikre som fremovervendte modeller.
  • Risiko for feilbruk er i snitt langt større for bakovervendte enn for fremovervendte modeller.
  • Alt i alt regnes en bakovervendt bilstol for å gi ca 92% skadereduksjon, mens en framovervendt gir en skadereduksjon på ca 60 %.
  • Når en kollisjon oppstår i 50km/h vil belastningen som påføres nakken til et barn på 15 kg tilsvare 180-220 kg. Hvis barnet sitter bakovervendt vil belastningen reduseres til 40-60 kg. Samtidig vil setet beskytte barnet for løse gjenstander som flyr rundt i bilen.

 

Enda viktigere i nye biler

Med dagens nye biler er det enda viktigere at barn sitter sikret bakovervendt så lenge som mulig. Årsaken er at at biler produsert fra og med 90-tallet har en stivere konstruksjon som bevarer bilens kupe intakt selv ved en kollisjon i
høy hastighet. Det øker muligheten for at personene i bilen overlever, men stiller samtidig høye krav til bilens øvrige beskyttelsessystem. Derfor har bilene kollisjonsputer og bilbelter med kraftredusering som gjør det sikrere for voksne.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *